denhertog legal richt zich op (Nederlandse en internationale) bedrijven, maar is daar niet dogmatisch in.

Vragen op het gebied van familierecht en strafrecht worden doorverwezen. Voor het overige:

Intellectuele eigendom zoals octrooien, merken, modellen, auteursrecht, ICT

Vennootschapsrecht zoals aandeelhouders-/bestuurdersgeschillen, aandeelhoudersovereenkomsten, aandelenruil, aanpassen statuten (advies), joint ventures

Verbintenissenrecht zoals algemene voorwaarden, (internationale) contracten, advisering

Goederenrecht zoals vastgoed, appartementen, erfpacht, hypotheek, verpanding

Arbeidsrecht zoals arbeidsovereenkomsten, ontslag, ZZP

Huurrecht zowel van bedrijfsruimte als woonruimte

Aansprakelijkheidsrecht zoals van bedrijven, bestuurders, commissarissen, vrije beroepsbeoefenaren

Bestuursrecht zoals vergunningen van gemeente/provincie/rijksoverheid, ruimtelijke ordening, etc.

Internationaal zoals advies aan buitenlandse bedrijven over ondernemen in Nederland en begeleiding van Nederlandse in het buitenland, Brexit, Europese regels

Procederen zoals voor Rechtbanken (inclusief Kantonrechters) en Gerechtshoven (niet de Hoge Raad, wel de Ondernemingskamer), arbitrage, mediation, bindend advies

Registratie Willem den Hertog heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Algemene (commerciële) praktijk

Deze registratie is toegestaan omdat hij in 2019 op dat gebied 10 opleidingspunten heeft behaald. Om deze registratie te handhaven is hij voorts verplicht op dat rechtsgebied elk volgend kalenderjaar 10 opleidingspunten volgens de normen van de NOvA te behalen.